Handboek Bouwbesluit 2012 - editie 2016-2017

Handboek Bouwbesluit 2012 - editie 2016-2017

Het handboek geeft kort en eenvoudig uitleg over hoe u Bouwbesluit 2012 in de praktijk moet toepassen. In deze nieuwe uitgave de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen en de inhoudelijke wijzigingen als gevolg van gewijzigde NEN-normen.

Vakmedianet Artikelcode: 9789462452176
99.00

In dit handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast. Hierbij zijn aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden of te behoeden voor verkeerde interpretaties.

Het handboek bevat ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 160 tabellen, waarmee de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd en waardoor het voor iedereen toegankelijk is gemaakt. Daarnaast zijn in het handboek diverse voorbeelden en gelijkwaardige oplossingen opgenomen.

In de actuele versie van Bouwbesluit 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van Bouwbesluit 2012 waarvan in het vorige handboek (editie 2015) is uitgegaan. Deze wijzigingen hebben vooral te maken met de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- De implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen. Het betreft de verwerking van de aangepaste eisen omtrent de energieprestatiecoefficient en thermische isolatie bij verbouw.
- Doorvoeren van verwijzingen naar en inhoudelijke wijzigingen als gevolg van gewijzigde NEN-normen.

Achtergrond van het boek
Bouwbesluit 2012 bevat concrete voorschriften waaraan bij verbouw moet worden voldaan, doch bevat voor het bevoegd gezag geen mogelijkheid meer om bij verbouw ontheffing te verlenen. Bij deze concrete verbouwvoorschriften is het veel meer dan bij Bouwbesluit 2003 van belang dat duidelijk is welke grenswaarden bij verbouw en bestaande bouw gelden. In dit handboek is per afdeling van Bouwbesluit 2012 duidelijk aangegeven welke eisen gelden en wat de verschillen zijn tussen nieuwbouw, tijdelijke bouw, verbouw en bestaande bouw. Hierdoor zijn de verschillen tussen deze eisen goed te zien. Gebruik van dit handboek bij het ontwerp kan leiden tot een optimale toepassing van Bouwbesluit 2012, dat een positief effect kan hebben op de bouwkosten. Dit is niet alleen van belang voor architecten, maar ook voor constructeurs, brandpreventisten, bouwfysici, milieudeskundigen en installateurs.

Gebruik van dit handboek bij het controleren van bouwplannen geeft houvast en kan voorkomen dat een oplossing onterecht wordt afgekeurd. Ook op de bouw kan met dit handboek in de hand snel inzicht worden verkregen of een bepaalde oplossing aan Bouwbesluit 2012 voldoet, waardoor vertraging in de bouw of het moeten treffen van onnodige voorzieningen kan worden voorkomen. Tot slot is dit handboek buitengewoon nuttig om Bouwbesluit 2012 te bestuderen.

Prijs: € 99,-  (excl. BTW & incl. verzendkosten)

ISBN: 9789462452176
Aantal pagina's: 520
Auteur: dr.ir.M. van Overveld & ing.M.I. Berghuis
Uitgever: Vakmedianet